Címer

A település címere

Jobbágyi jelenlegi címerét 1994-től használja a település.

Az ekevason ágaskodó szarvas motívuma nem más, mint a közösség 1800-as évek elején használt hitelesítő pecsétjének egyik változata. Az ágaskodó szarvas jobbágyi címere esetében a közeli erdőt és a tájat szimbolizálja. Jobbágyi község az 1903-ban elkészült pecsétjén is megtartotta régi jelképeit. A címertan szerint a szarvas (cervus) motívumra az alábbiak jellemzőek: „Ábrázolása általában stilizált, agancsa egységesen stilizált, mindig azonos megjelenítési formájú. … A szarvas alakja rendkívül összetett. Mondabeli figurája több változatot fest elénk. Ami közös bennük, az az, hogy a szarvas mindig a tisztaság, a tudás jelképe. … A kereszténységben a keresztelésre várót, és egyben magát a keresztény hívőt is jelképezi.”1.

Az ekevas a parasztság gondolatvilágában központi helyet elfoglaló földdel való összeköttetést, a földművelő népet jelenti, gyakori motívuma más falusi pecséteknek, címereknek is a földművelő szerszám. A település által 1903 és 1945 között használt pecsét és a címertan alapján a pajzs felülete vörös, a szarvas és az ekevas ezüstszínű.

1 Nyulásziné dr. Straub Éva: Magyarország címerkönyve – A heraldika alapjai – CEBA Kiadó Budapest 2001. 85. old.