Sajtótájékoztató: Jobbágyi község belterületi vízrendezése

Jobbágyi Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében Jobbágyi község belterületi vízrendezésének megvalósítására. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával, vissza nem térítendő támogatással valósul meg, 70,41 millió forintból.

A projekt célja a meglévő csapadékvíz elvezető árkok felújításával, gyepesítésével, új árkok kiépítésével a csapadékvíz rendezett, kártétel nélküli levezetése, környezeti káresemények megelőzése, valamint a település vízkár veszélyeztetettségének mérséklése.

A projekt által érintett terület a község belterületén fekszik. Az építési munkálatok a következő ingatlanokat érintik: Jobbágyi község belterület 499, 552, 638 hrsz. Érinti az Iskola, Rózsa, Petőfi Sándor és a Partalja utcákat. Az érintett utcákban a burkolat mellé az útfelületen összegyűlő csapadékvizek elvezetésére padkafolyókát terveztek, helyhiány miatt. Az így összegyűjtött vizek a Rákóczi út menti árokba, valamint a 21. sz. országos közút melletti burkolt árokba kerülnek bevezetésre.

A projektben megvalósul a kötelező nyilvánosság biztosítása és a szemléletformálás.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1 kódszámú Élhető települések című Felhívásból valósul meg. Jobbágyi Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett 70,41 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Jobbágyi község belterületi vízrendezése” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00071 azonosító számú pályázaton, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A megvalósítás tervezett befejezése 2025.11.30.

 

További információ kérhető:

Jobbágyi Község Önkormányzata

06-32-475-201

polghivjobbagyi@gmail.com