Magyar Falu Program

 

FCA-KP-1-2022/3-001170

Hagyományos régi ételek újraélesztése

A FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi
Pályázati felhívás neve és kódszáma A Magyar Falu Program keretében Civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatása programon belül.
Projekt címe Hagyományos régi ételek újraélesztése
Projekt azonosító száma  FCA-KP-1-2022/3-001170
Szerződött támogatás összege 1.500.000 Ft
Támogatás mértéke 100,00%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2023-12-31
Projekt tartalmának bemutatása A projekt célja a Tájházban a régi életmódot bemutató épület és udvarának fejlesztése. Az elfeledett régi hagyományos palóc konyhai ételek bemutatására megismertetésére alkalmas hordozható kemence, bográcsozó hely kialakítása. Padok, lócák beszerzése. A cél a közösség építés a fiatalabb és idősebb korosztály közötti kapcsolatok ápolása.

MFP- UHK/2022

Jobbágyi, Rákóczi út burkolat felújítása

A FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve Jobbágyi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve és kódszáma A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című alprogram MFP – UHK/2022
Projekt címe Jobbágyi, Rákóczi út burkolat felújítása
Projekt azonosító száma 3346090229
Szerződött támogatás összege 25.308.376 Ft
Támogatás mértéke 100,00%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2023-10-31
Projekt tartalmának bemutatása A Rákóczi út a település belterületének déli  részén helyezkedik el, mely a település központi részéről indul. A családias lakóövezetben egyoldali beépítetséggel, a másik oldalon zöld terület található vízelvezető árokkal. Az út kb. 70 éve épült. A jelenlegi útfelület rendkívüli rossz állapotú, megrongálódott itatott makadám, ami a felújítások elmaradása miatt elhasználódott, kátyúsodott, leromlott. A meglévő megrongálódott útburkolat és útalap kiemelésre, majd új pályaszerkezet építése történne. A meglévő ingatlanok csapadékvíz elvezetésére az út egy részén folyóka készülne, melyet áteresszel és víznyelő aknával a meglévő árokba kerülne bekötésre biztosítva a csapadékvíz elvezetését.

MFP- KEB/2021

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása

A FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve Jobbágyi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve és kódszáma A Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című alprogram MFP-KEB/2021
Projekt címe Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021
Projekt azonosító száma 3280527436
Szerződött támogatás összege 4.688.782 Ft
Támogatás mértéke 100,00%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2022-07-31
Projekt tartalmának bemutatása A projekt célja a településen a nemzeti és helyi identitástudat erősítése. Egy fő közösségszervező foglalkoztatása biztosítva van 12 hónapra. A közösségszervezéshez kapcsolódóan lehetőség van eszközbeszerzésre, melyek az alábbiak: lézernyomtató, Notebook, telefon, hangfal, projektor, Bly-ray lejátszó, székek, asztalok, dekorációs eszközök.

MFP- UHK/2021

Jobbágyi, Jókai Mór út burkolat felújítása

A FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve Jobbágyi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve és kódszáma A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című alprogram MFP – UHK/2021
Projekt címe Jobbágyi, Jókai Mór út burkolat felújítása
Projekt azonosító száma 3280008971
Szerződött támogatás összege 20.263.420 Ft
Támogatás mértéke 100,00%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2022-09-30
Projekt tartalmának bemutatása A projekt célja a Jókai Mór út a település belterületének északi részén helyezkedik el, családias lakóövezetben kétoldali beépítetséggel a lakótelepi lakóövezet határától indulva. Az út kb. 60 éve épült. A jelenlegi útfelület rendkívüli rossz állapotú, megrongálódott itatott makadám, ami a felújítások elmaradása miatt elhasználódott, kátyúsodott, leromlott. A meglévő megrongálódott útburkolatra zúzottkő kiegyenlítő réteg, majd aszfalt kiegyenlítő és aszfalt záróréteg kerül elhelyezésre. Az út szelvényezés szerinti jobb oldalra egy 1,0 m széles földfolyóka, baloldalon egy 20 cm széles betonfolyóka kerül elhelyezésre, biztosítva a csapadékvíz elvezetését.

MFP- FAE/2021

Felelős állattartás elősegítése

A FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve Jobbágyi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve és kódszáma A Magyar Falu Program keretében „Felelős állattartás elősegítése” című alprogram MFP-FAE/2021
Projekt címe Felelős állattartás elősegítése, Jobbágyiban
Projekt azonosító száma 3296157715
Szerződött támogatás összege 1.400.958 Ft
Támogatás mértéke 100,00%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2022-09-30
Projekt tartalmának bemutatása A projekt célja a településen a felelős állattartás elősegítése. Az állattulajdonos/állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. A településen az ivartalanítás és az állatok elektronikus azonosítóval való ellátása olykor nehézkes és költséges melyhez a projekt segítséget nyújt. A projekt keretén belül ivartalanítva lesz 29 kutya és 20 macska, veszettség elleni védőoltást kap 22 kutya és 5 macska, illetve 3 kutya lesz transzponderrel (mikrochippel) jelölve.

 


MFP- FVT/2020

Temetői infrastruktúra fejlesztése

A FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve Jobbágyi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve és kódszáma A Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” című alprogram MFP – FVT/2020
Projekt címe Parkoló kialakítása Jobbágyi Köztemetőhöz
Projekt azonosító száma 3113147594
Szerződött támogatás összege 5.000.000 Ft
Támogatás mértéke 100,00%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2021-12-31
Projekt tartalmának bemutatása A projekt célja a Jobbágyi Köztemető közvetlen környezetének megújítása keretében parkoló kialakítása. A parkoló kialakítása a Köztemetővel szomszédos – jobbágyi 648 hrsz.-ú, természetben Petőfi Sándor út. 15. szám alatti  beépítetlen területen fog megvalósulni. A meglévő földdel feltöltött terület rendezését követően, kiemelt szegélyek között kőzúzalék feltöltés építése tervezett. A kialakuló sík terület lehetővé teszi, hogy a temetőbe érkező emberek személygépkocsival rendezett módon le tudjanak parkolni, minden időjárási körülmény esetén. A tervezett parkoló 820 m2-en kerülne kialakításra.

 


MFP- OJF/2020

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi kerítés építése

A FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve Jobbágyi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve és kódszáma A Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogram MFP – OJF/2020
Projekt címe Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi kerítés építése
Projekt azonosító száma 3088119185
Szerződött támogatás összege 4.305.218 Ft
Támogatás mértéke 100,00%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2021-06-30
Projekt tartalmának bemutatása A projekt célja a Kodály Zoltán Óvoda játszóudvari határoló kerítése nagyobb részben jelenleg drótfonatós. A játszóudvar és z óvodai nevelésben résztvevő gyermekek biztonsága érdekében szükséges az érintett kerítés bontása és helyette egy új korszerű kerítés építése hegesztett, táblás kerítéselemekkel. Ezáltal jelentősen növelve az óvodai játszóudvar biztonságát, balesetmentességét, illetve esztétikailag is szebb képet nyújtva, mint az óvodás gyermekek számára, mind a településkép szempontjából.

 


MFP- EIM/2020

Volt takarékszövetkezeti ingatlan megvásárlása Jobbágyiban

A FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve Jobbágyi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve és kódszáma A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” című alprogram MFP – EIM/2020
Projekt címe Volt takarékszövetkezeti ingatlan megvásárlása Jobbágyiban
Projekt azonosító száma 3113153223
Szerződött támogatás összege 5.000.000 Ft
Támogatás mértéke 100,00%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2021-06-30
Projekt tartalmának bemutatása A projekt célja a Jobbágyi 371. hrsz.-ú, természetben Hunyadi út 1-3. szám alatti ingatlan. Az ingatlan területen lévő 51m2-es alapterületű ingatlan teljes körű felújítását követően lehet közcélra hasznosítani. Az ingatlan megfelelne egészségügyi célú hasznosításra pld. egy fogorvosi rendelő kialakítására, mely ellátás jelenleg a településen nem vehető igénybe. A másik 132 m2-es területű ingatlan romos, balesetveszélyes, ezért bontása indokolt. A felszabadult területen parkoló kialakítására kerülhetne sor, tekintettel, hogy az ingatlan a település központjában helyezkedik el, és onnan a kereskedelmi egységek és a gyógyszertár megközelítését tenné lehetővé a gépjárművel közlekedők számára.

 


 

MFP- AEE/2019

Egészségügyi alapellátás eszközparkjának fejlesztése Jobbágyiban

A FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve Jobbágyi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve és kódszáma A Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” című alprogram MFP-AEE/2019
Projekt címe Egészségügyi alapellátás eszközparkjának fejlesztése Jobbágyiban
Projekt azonosító száma 3006954340
Szerződött támogatás összege 1.999.984 Ft
Támogatás mértéke 100,00%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2020-06-30
Projekt tartalmának bemutatása Jobbágyi településen az egészségügyi alapellátás javítása érdekében beszerzésre javasolt eszközök javítják az ellátásban dolgozó orvosok, védőnő és ápolók munkafeltételeit. Az új számítógépek beszerzésével munkavégzésük gyorsasága, hatékonysága javulhat, amely az ellátottak megelégedését szolgálja. A beszerzendő diagnosztikai eszközök szolgálják a szűréseket, és a betegségek korai felismerése mellett, azok megelőzését is. A bútorok beszerzése azok jelentős avultsága miatt indokolt.

MFP- KKE/2019

Jobbágyi belterületi közterületeinek karbantartásának céljára traktor beszerzése

A FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve Jobbágyi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve és kódszáma A Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című alprogram MFP-KKE/2019
Projekt címe Jobbágyi belterületi közterületeinek karbantartásának céljára traktor beszerzése
Projekt azonosító száma 3020671999
Szerződött támogatás összege 11.863.450 Ft
Támogatás mértéke 100,00%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2020-06-30
Projekt tartalmának bemutatása Jobbágyi Község Önkormányzata a pályázat keretében egy MTZ820.4 traktor beszerzését tervezi, a hozzá kapcsolódó hidraulikus szeleppel, valamint rákapcsolható munkaképekkel (tolólap, szárzúzó, só/műtrágyaszóró). Az önkormányzat nem rendelkezik a pályázatban megjelölt jellegű erőgéppel ezáltal a jelentkező feladatokat csak bérmunkával tudja ellátni, azonban a beszerzést  követően e feladatellátás hatékonysága nagyban növekedne, hiszen az üzemeltetéshez szakértelemmel bíró munkavállaló rendelkezésre áll. A szárzúzóval a nagyobb méretű zöldterületek (parkok, játszótér, köztemető, stb.) kaszálása valósulhat meg. A tolólap, illetve sószóró a belterületi közutak téli síkosságmentesítését is biztosítaná, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő pótkocsi erőgéphez való csatlakozásával a településen belüli zöld hulladék szállítása is megoldottá válna, valamint megkönnyítené az egynyári, illetve cserepes növények nyári időszakban történő öntözéséhez szükséges vízszállítást.

 


MFP- BJA/2019

Járdafelújítások anyagtámogatással Jobbágyi településen

A FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve Jobbágyi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve és kódszáma A Magyar Falu Program keretében „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című alprogram MFP-BJA/2019
Projekt címe Járdafelújítások anyagtámogatással Jobbágyi településen
Projekt azonosító száma 3019819519
Szerződött támogatás összege 4.987.226 Ft
Támogatás mértéke 100,00%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2020-10-31
Projekt tartalmának bemutatása A projektben felújításra tervezett két járdaszakasz Jobbágyi község belterületén található egymással párhuzamos utcákban, családi házas övezetet érintve. Mindkét járdaszakasz a településközponthoz kapcsolódik, annak megközelítését szolgálja, közvetlen elérést biztosítva az óvodához, illetve a hozzá tartozó főzőkonyhához is. A tervezett felújítással érintett járda szakaszok a település ÉK-i részén találhatóak, a Hunyadi úton keresztül, illetve az Árpád útról is megközelíthetőek. A meglévő vegyes burkolatú járdák több helyen balesetveszélyesek, gyommal benőttek. Az Ady Endre úton a meglévő beton burkolat kiegyenlítése tervezett betonnal, az út felől kerti szegéllyel megtámasztva, a kiegyenlített burkolat 4 cm AC8-as aszfaltburkolatot kapna. A Jókai Mór úton lévő betonos járda kapna aszfaltburkolatot 4 cm vastagságban.