Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet 2011. február 10-én  /csütörtökön/  17.00  órára összehívom. (Zárt ülés kezdete: 17.00 óra, nyílt ülése kezdete: 17.15 óra.)

A képviselő-testületi ülés helye:  Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7-es épület/

N A P I R E N D:

Zárt ülés
1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester

Nyílt ülés
Napirend tárgyalása előtti témák: Beszámoló két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2011. február 3.

Farkas Attila
polgármester

Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. évi ülésterve

I.

Beszámolók és tájékoztatók a testületi ülések
napirendje előtt és után

Napirend tárgyalása előtti témák:

a.) Beszámoló a képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
b.) Beszámoló a képviselő-testület által hozott döntések végrehajtásáról
c.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszakban végzett polgármesteri tevékenységről

Előterjesztő: polgármester

A napirend után tárgyalandó témák:

  • felvilágosítás kérés
  • egyebek (kérdések, közérdekű bejelentések)

Testületi ülések helye: Művelődési Ház Jobbágyi Lakótelep 7. Épület
Koncertterem
Felújítással érintett időszakban:
Polgármesteri Hivatal Jobbágyi Bencsik utca 10.

A testületi ülések ideje:

az üléstervben megjelölt nap, illetve minden hónap utolsó csütörtöki napja
az ülések kezdésének időpontja:     17.00 óra – zárt ülés
17.15 óra – nyílt ülés

II.
A testületi ülések ideje és javasolt napirendje

2011. január 27.

Napirend:

1.    A képviselő-testület 2011. évi üléstervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2. A 2010. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
3. Egyebek
Előterjesztő: polgármester

2011. február 10.

Napirend:

1.    Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság előzetesen véleményezi.)
2.    A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság és az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
3.    Egyebek
Előterjesztő: polgármester

2011. március 31.

Napirend:

1.    A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
3. Egyebek
Előterjesztő: polgármester

2011. április 28.

Napirend:

1.    A 2010. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
Előterjesztő: polgármester
2.    Beszámolás a belső ellenőrzésről
Előterjesztő: polgármester
3.    A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
4. Egyebek
Előterjesztő: polgármester

2011. május 26.

Napirend:

1.    Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Pásztói Rendőrkapitányság vezetője
2.    Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről
Előterjesztő: családgondozó
3.    A gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
4.    2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
5.    Egyebek
Előterjesztő: polgármester

2011. június 30.

Napirend:

1.    Közmeghallgatás
Előterjesztő: polgármester
2.    A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
3.    Egyebek
Előterjesztő: polgármester

2011. augusztus 25.

Napirend:

1.    Az intézmények tájékoztatója a 2010/2011-es tanévről és a 2011/2012-es tanév előkészítéséről
Előterjesztő: iskolaigazgató, óvodavezető
2.    Beszámoló a költségvetés 2011. I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
(A Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság előzetesen véleményezi.)
3.    A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
4.    Egyebek
Előterjesztő: polgármester

2011. szeptember 29.

Napirend:

1.    Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak munkájáról
Előterjesztő: bizottságok elnökei
2.    Beszámoló a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Előterjesztő: polgármester
3. A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
4. Egyebek
Előterjesztő: polgármester

2011. október 27.

Napirend:

1.    A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturálsi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
Előterjesztő: polgármester
2.    Egyebek
Előterjesztő: polgármester

2011. november 24.

Napirend:

1.    A 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről beszámoló
Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztést a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság előzetesen véleményezi.)
2.    A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
3. A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztést a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság előzetesen véleményezi.)
4. Egyebek
Előterjesztő: polgármester

2011. december 15.

Napirend:

1.    Az önkormányzati bevételek díjtételeinek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
2.    A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
3. Egyebek
Előterjesztő: polgármester

Jobbágyi, 2011. január 20.

Farkas Attila
polgármester

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1995. évi XLII. törvényben meghatározott kötelező kéményseprőipari közszolgáltatást Nógrád megye, illetve Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén belül a NÓGRÁDI TÜZELÉSTECHNIKAI Kft. látja el. A törvény szerint az önkormányzat által szervezett és e törvényben meghatározott kéményseprőipari közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni.

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy JOBBÁGYI területén a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatást 2011. január 27 – február 15. között végezzük.

Kérjük, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a közszolgáltatás elvégezhetőségének feltételeit biztosítani szíveskedjenek.

Kötelező kéményseprőipari közszolgáltatások:

  • kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása,
  • kémények időszakos műszaki felülvizsgálata,
  • kémények használatával kapcsolatos szakvélemények adása.

A NÓGRÁDI TÜZELÉSTECHNIKAI Kft. megköszöni segítő közreműködését!