Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2014. január 30-án /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.

(Nyílt ülés kezdete: 17.00 óra, zárt ülés a nyílt ülés lezárását követően.)

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

N A P I R E N D:

Nyílt ülés
1. A képviselő-testület 2014. évi üléstervének elfogadása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. A 2013. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2014. január 24.
Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2013. december 10-én /kedden/ 17.30 órára összehívom.

(Nyílt ülés kezdete: 17.30 óra, zárt ülés a nyílt ülés lezárását követően.)

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. Az önkormányzat díjbevételeinek felülvizsgálata
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendelet
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

5. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2013. december 7.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának XII. fejezet 09. pontja, valamint a NAK Nógrád megyei elnökségének 2/2013. (VII.17.) sz. határozata alapján  tisztelettel meghívom a JOBBÁGYI települési agrárgazdasági bizottság alakuló ülésére. Az ülésen a településen lakóhellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező kamarai tagok vehetnek részt.

Az alakuló ülés helyszíne: Jobbágyi, Faluház

Az alakuló ülés időpontja: 2013. december 17. kedd, 16.30 óra

Napirendi pontok:

1. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság megalakulásáról
2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról
3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság vezetőségének megválasztásáról
4. Egyebek
Az alakuló ülés – határozatképtelenség esetén – azonos napirendi pontokkal az eredetileg kitűzött időpontot követő fél óra elteltével megtartásra kerül. A megismételt ülés a jelen lévő tagok számára való tekintet nélkül határozatképes.

Balassagyarmat, 2013. december 2.

Szandai József
megyei elnök

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2013. november 28-án /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.
(Nyílt ülés kezdete: 17.00 óra, zárt ülés a nyílt ülés lezárását követően.)

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

N A P I R E N D:

Nyílt ülés
1. A 2013. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről beszámoló
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Zárt ülés
1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2013. november 22.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2013. szeptember 24-én /kedden/ 17.00 órára összehívom.

(Nyílt ülés kezdete: 17.00 óra, zárt ülés a nyílt ülés lezárását követően.)

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak munkájáról
Előterjesztő: Schoblocher István Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Jeges László Lajos Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság elnöke

2. Beszámoló a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. A 2013. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

4. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2013. szeptember 20.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2013. október 24-én /csütörtökön/ 8.30 órára összehívom.
(Nyílt ülés kezdete: 8.30 óra, zárt ülés a nyílt ülés lezárását követően.)

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. A 2013. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. Szilárd hulladékszállítás közbeszerzési ajánlati felhívása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2013. október 18.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2013. augusztus 29-én /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.
(Nyílt ülés kezdete: 17.00 óra, zárt ülés a nyílt ülés lezárását követően.)

A képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. A köznevelési intézmény tájékoztatója a 2012/2013-as tanévről és a 2013/2014-es tanév előkészítéséről
Előterjesztő: Pásztor Zsuzsanna óvodavezető

2. Beszámoló a költségvetés 2013. I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. A 2013. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

4. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2013. augusztus 23.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2013. augusztus 12-én /hétfőn/ 16.00 órára összehívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. Településrendezési terv módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Zárt ülés

1. Ajánlattételi felhívás – Faluház felújítása – elfogadása

Jobbágyi, 2013. augusztus 12.

Farkas Attila
polgármester

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallási időszaka!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013-as évi adategyeztetési és tagdíjbevallási időszaka elkezdődött. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden tagját levélben értesíti és tájékoztatja a szükséges teendőkről. Az adategyeztetést és önbevallást a kamarai bevallás honlapján elérhető www.bevallasnak.hu felületen kell elvégezni. Amennyiben Önt a kamarai törvény nem kötelezi a tagságra, úgy a fent említett felület üzenetküldőjén keresztül kérheti regisztrációjának törlését, nem kell bevallást tennie.

Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje: 2013.július 31.

Amennyiben nincs módja Internet elérésen keresztül bevallásának elkészítésére, úgy keresse fel személyesen területi igazgatóságunkat vagy tanácsadói irodáinkat. A tagdíj önbevalló lapot aláírva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi igazgatóságára is el kell juttatni.

A tagdíj befizetés határideje: 2013. augusztus 31.

A tagdíjbefizetés két módja:

  • Átutalással az alábbi számlaszámra:11749008-20190244.
  • Vagy sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi igazgatóságán vehet át vagy a kamarai tanácsadójától kérheti.

Mind az átutalásnál, mind a csekknél a közlemény rovatban a kamarai nyilvántartási számot fel kell tüntetni!

Kérdése esetén forduljon bizalommal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi igazgatóságához, vagy tanácsadói irodájához!

Köszönjük Tagjaink megtisztelő együttműködését!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara