2015.12.22. – NYÍLÁSZÁRÓ- ÉS HOMLOKZATKORSZERŰTÉS JOBBÁGYIBAN

MEGÚJULT A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS AZ ÓVODA JOBBÁGYIBAN

Az KEOP-5.7.0/15-2015-0133 számú „Jobbágyi Község művelődési házának és óvodájának energetikai fejlesztése” című pályázatán elnyert 102 987 107 Ft–nak köszönhetően, a mai napon befejeződtek a település művelődési házának és óvodájának felújítását célzó munkálatok. Jobbágyi Község Önkormányzata már többször próbálkozott a szükségessé vált energetikai korszerűsítésekhez külső forrásokat szerezni, ez év zárásaként sikerült megvalósítani a beruházást.

Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának köszönhetően 2015. október 15.-én a nyertes kivitelező megkezdte az épületek korszerűsítésének munkálatait.
1960-as években épült közösségi alapellátást szolgáltató terek közül a művelődési ház használata mára korlátozottá vált a kifűthetetlenség miatt, az óvoda üzemeltetése pedig csak rendkívül költségesen volt megoldható.
Az elkészült tervek alapján az épületek külső hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje történhetett meg, köszönhetően az Uniós pályázatnak. A projekt fő célkitűzése volt, hogy az épületek működtetése során, az energiaigényének jelentős csökkenjenek, használhatóságuk javuljon a helyi igények kielégítése érdekében.
A tervezett energetikai fejlesztések megvalósulásával, 50 %-os energia-megtakarítással számolhat a helyi közösség.

Becsó Zsolt (országgyűlési képviselő) és Schoblocher István (polgármester)

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a alapján a képviselő-testületet ülésére 2015. december 10-én /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Faluház /Jobbágyi Kossuth út 17./

N A P I R E N D:

1. Az önkormányzati bevételek díjtételeinek felülvizsgálata
Előterjesztő: Schoblocher István polgármester

2. A 2015. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Schoblocher István polgármester

3. Egyebek
Előterjesztő: Schoblocher István polgármester

Jobbágyi, 2015. december 4.
Schoblocher István
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a alapján a képviselő-testületet ülésére 2015. október 19-én /hétfőn/ 17.00 órára összehívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

N A P I R E N D:

Nyílt ülés

1. A 2015. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Schoblocher István polgármester

2. Egyebek
Előterjesztő: Schoblocher István polgármester

Zárt ülés

1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Schoblocher István polgármester

Jobbágyi, 2015. október 16.

Schoblocher István
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a alapján a képviselő-testületet ülésére 2015. szeptember 24-én /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Faluház /Jobbágyi Kossuth út 17./

N A P I R E N D:

Nyílt ülés

1. Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak munkájáról
Előterjesztő: Hegedüs Zsolt Tamás Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, Soós Tibor Tamás Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Biz. elnöke

2. Beszámoló a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Előterjesztő: Schoblocher István polgármester

3. A 2015. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Schoblocher István polgármester

4. Egyebek
Előterjesztő: Schoblocher István polgármester

Zárt ülés

1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Schoblocher István polgármester

Jobbágyi, 2015. szeptember 18.
Schoblocher István
polgármester