Meghívó Képviselő testületi ülésre

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet rendkívüli ülésre 2012. július 12-én /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés
1. ÉRV Zrt. bérleti üzemeltetési ajánlata
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2012. július 12.
Farkas Attila
polgármester

Meghívó térségi műhelymunkára

2012-től a megyei önkormányzatok két legfontosabb feladatává a megyei szintű fejlesztéspolitikai és területrendezési feladatok ellátása vált, beleértve a fejlesztési tervek készítését is. Mindemellett a kormányzat újragondolta a hazai fejlesztési környezet működését, összhangban a kohéziós politika EU szinten zajló megújulásával.

A korábbi tervezési rendszerből sok esetben hiányzott a partnerség elvének érvényesítése, a megfelelő társadalmi egyeztetés. A koordinálatlan tervezés, valamint az ebből következő nem kellően összehangolt fejlesztéspolitika az elmúlt időszakban nem mindig adott megfelelő teret az egymást segítő  hatások érvényesülésének.

A most induló, 2014-2020-as időszakra szóló tervezési munkában elvárás, hogy a hatékonyság és eredményesség az eddigiekhez képest  határozottabban érvényesüljön. A fejlesztéspolitika sikerességének kulcskérdése, hogy képes-e koordinált tervezésre épülni, megvalósítva a szintek, szektorok és ágazatok összhangját.

Az új fejlesztéspolitikai elvek érvényesítése érdekében Nógrád Megye Önkormányzata egy újragondolt rendszer mentén kezdi el a stratégiaalkotás folyamatát, melybe az érintettek lehető legszélesebb körét igyekszünk bevonni.

Első lépcsőben Nógrád megyében, városonként és mikrotérségenként szervezünk  „fejlesztő műhelyeket”,  előkészítő konzultációkat,  ahol a meghívottak megismerkedhetnek a 2014-2020-as időszak új, program alapú tervezési rendszerével, és a program javaslataikat megoszthatják  a tervezést végzők képviselőivel. A műhelymunkában az önkormányzatok mellett számítunk a kamarák, a gazdasági és civil szféra aktív együttműködésére is.

Ennek elősegítése érdekében arra kérem, hogy a  rendezvény meghívóját szíveskedjen az Ön által képviselt településen a témában meghatározó szerepet betöltő személynek továbbítani.

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket az alábbi tervező műhely rendezvényére:

Helyszín: Jobbágyi, Művelődési Ház házasságkötő terme
Időpont: 2012. június 21. (csütörtök)  9,00 óra
Program:

9,00 – 9,10 Köszöntő – Farkas Attila  polgármester
9,10 – 9,30 Új lehetőségek kapujában Nógrád megye – Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
9,30 –  9,45 A területfejlesztés Intézményrendszere – dr. Barta László  főjegyző
9,45 – 10,15 Az új, programalapú tervezési rendszer – Sándor Ildikó, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója
– 15 perc szünet –
10,30 – 11,45 Program- és projektjavaslatok a térségből – moderált műhelymunka és vita

A felkészüléshez mellékelten megküldjük Nógrád Megye Önkormányzatának tervezési felhívását, ahol bővebb információ található a térségi integrált fejlesztési programok logikájára, szerkezetére vonatkozóan.
A tervezési munka további lépése lesz, hogy meghatározzuk a jóváhagyott programok projektjeit, illetve az egyéb, helyi vonatkozású kiemelt projekteket, valamint kiterjesztjük a tervezést a határon átnyúló térségre is.
Szűkebb térségük és a megye átgondolt, összehangolt fejlesztési céljainak meghatározása érdekében kulcsfontosságú, hogy az Önök környezetében érintettek minél nagyobb számban jelen legyenek a fenti rendezvényen. Számítunk  együttműködésükre! (A városoknál,  illetve az  egyéb településeken szervezett programjaink időpontjai megtalálhatóak a www.nograd.hu honlapon).
Természetesen valamennyi programunk nyilvános.

Salgótarján, 2012. június

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Meghívó Képviselő testületi ülésre

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet 2012. június 28-án /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.
(Zárt ülés kezdete: 17.00 óra, nyílt ülése kezdete: 17.15 óra.)

A képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7-es épület/

NAPIREND:

Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Nyílt ülés

Napirend tárgyalása előtti témák

Beszámoló két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

1. Közmeghallgatás
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. A 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2012. június 22.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő testületi ülésre

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet rendkívüli ülésre 2012. június 14-én /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

N A P I R E N D:

Nyílt ülés

1. „ZAGYVA PROJEKT” konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2012. június 14.
Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő testületi ülésre

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet 2012. május 24-én /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.

(Zárt ülés kezdete: 17.00 óra, nyílt ülése kezdete: 17.15 óra.)

A képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7-es épület/

NAPIREND:

Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Nyílt ülés

Napirend tárgyalása előtti témák

Beszámoló két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

1. Beszámol a község közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Pásztói Rendőrkapitányság vezetője

2. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről
Előterjesztő: Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó

3. A 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

4. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2012. május 18.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó képviselő testületi ülésre

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet rendkívüli ülésre 2012. május 9-én /szerdán/ 18.00 órára összehívom.

(Nyílt ülése kezdete: 18.00 óra, Zárt ülés kezdete: 18.15 óra.)

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. Bencsik utca 8. szám alatti ingatlan bérbevételi kérelme
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. Egyebek
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés

1. Jobbágyi község kommunális hulladékának összegyűjtése, elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása közbeszerzési eljárás – ajánlattételi felhívás elfogadása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2012. május 9.

Farkas Attila
polgármester