Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet rendkívüli ülésre 2011. október 11-én  /kedden/ du. 17.00 órára összehívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. Óvoda tetőszerkezetének építése
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. Zagyva-menti kerékpár úttal kapcsolatos felhatalmazás
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2011. október 11.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet 2011. szeptember 29-én /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.

(Zárt ülés kezdete: 17.00 óra, nyílt ülése kezdete: 17.15 óra.)

A képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7-es épület/

NAPIREND:

Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Nyílt ülés

Napirend tárgyalása előtti témák
Beszámoló két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

1. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Mihály István r. ezredes Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány
2. Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak munkájáról
Előterjesztő: Schoblocher István Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke és Jeges László Lajos Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság elnöke
3. Beszámoló a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2011. szeptember 23.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet 2011. augusztus 25-én /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.

(Zárt ülés kezdete: 17.00 óra, nyílt ülése kezdete: 17.15 óra.)

A képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7-es épület/

NAPIREND:

Zárt ülés
1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. Fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Nyílt ülés
Napirend tárgyalása előtti témák:
Beszámoló két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

1. Az intézmények tájékoztatója a 2010/2011-es tanévről és a 2011/2012-es tanév előkészítéséről
Előterjesztő: iskolaigazgató, óvodavezető

2. Beszámoló a költségvetés 2011. I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

4. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2011. augusztus 17.
Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2011.07.28.

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet rendkívüli ülésre 2011. július 28-án /csütörtökön/ du. 17.00 órára összehívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2011. július 20.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet 2011. június 30-án /csütörtökön/ 17.00  órára összehívom.

(Zárt ülés kezdete: 17.00 óra, nyílt ülése kezdete: 17.15 óra.)

A képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7-es épület/

NAPIREND:


Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. Könyvtáros-művelődésszervező pályázat elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Nyílt ülés
Napirend tárgyalása előtti témák:

Beszámoló két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Napirend:

1. Közmeghallgatás
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. A 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2011. június 23.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testületet rendkívüli ülésre 2011. július 14-én  / csütörtökön / du. 17.00 órára összehívom.

A képviselő-testületi ülés helye:   Polgármesteri Hivatal  /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. Jobbágyi és térsége ivóvíz ellátása (Pásztó-Kisbágyon távvezeték felújítási munkái)
Előterjesztő: polgármester

2. Egyebek
Előterjesztő: polgármester

Jobbágyi, 2011. július 7.